Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


POWSTAJE INSTYTUT KRESÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Wystąpienie Wicemarszałka Sejmu RP, Jarosława Kalinowskiego na zebraniu założycielskim stowarzyszenia INSTYTUT KRESÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Szanowni Państwo, Drodzy Kresowianie, Nieprzypadkowo spotykamy się w gmachu Sejmu, bowiem ranga problemu wymaga takiego właśnie godnego miejsca. Tym niezwykle ważnym tematem – dla nas i dla wszystkich patriotycznie myślących rodaków w kraju i za granicą – jest idea powołania do życia stowarzyszenia – Instytut Kresów Rzeczypospolitej. W przekonaniu inicjatorów Instytut Kresów Rzeczypospolitej powinien być placówką naukowo-badawczą, edukacyjną i wychowawczą o wyjątkowym kształcie organizacyjnym i merytorycznym.

Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej były w ciągu wieków ojczyzną wielonarodowej społeczności, miejscem wzajemnego przenikania się różnych nacji, religii i kultur. Instytut popularyzowałby i umacniał dobrosąsiedzkie tradycje.

Świeżo w pamięci mamy niezrozumiałe, skandaliczne zachowanie najwyższych dostojników państwowych podczas tegorocznych uroczystości 65. rocznicy banderowskiego ludobójstwa. Przy tym nie robi na nich wrażenia fakt, iż agresywnie rozwijający się na Ukrainie faszystowski nacjonalizm ukraiński, gloryfikuje jego twórców i realizatorów, stawia im pomniki jako bohaterom narodowym, gloryfikuje zbrodniczą faszystowsko-nazistowską ideologię Dmytra Doncowa. Ironią jest fakt, że w dobie głoszonej na całym świecie walki z terroryzmem, w ten sposób czci się prekursorów terroryzmu. Polska jak żaden inny kraj w Europie pragnie przyjaźni, partnerstwa i dobrosąsiedzkich stosunków z Ukrainą, ale zbudowanych na rzetelnym fundamencie prawdy, a nie na kłamstwie i fałszowaniu historii.

Nienormalna sytuacja, jaką stworzono w Polsce w wyniku kuriozalnego stosunku władz państwowych do martyrologii Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, nie ma swojego odpowiednika wśród państw europejskich i jest jedną z przyczyn kształtowania i utrwalania się negatywnego wizerunku oraz fałszywych stereotypów Polski i Polaków na świecie. Szczególnie rani dotychczasowe, uwłaczające pamięci pomordowanych na Kresach Wschodnich Polaków, stanowisko ukraińskich elit rządzących oraz kapitulancka postawa wobec nich najwyższych przedstawicieli naszego kraju. A towarzyszy temu proceder celowego, systematycznego i konsekwentnego zakłamywania historii nie tylko przez kompromitujące zachowania i działania szeregu polskich polityków, lecz również w szeroko rozumianej sferze nauki i komunikacji społecznej. Dla wnikliwie obserwujących istniejące zjawiska jest dzisiaj oczywiste, że ten stan rzeczy wymaga niezwłocznego i zdecydowanego przeciwdziałania.

Szczególnie ważne obecnie jest jak najszybsze stworzenie takiej infrastruktury organizacyjnej, intelektualnej i naukowej, która niezależnie od koniunktury politycznej byłaby w stanie utrwalić w świadomości społecznej prawdziwą, niezakłamaną historię, wielowiekowy dorobek dziedzictwa materialnego i kulturowego oraz zachować i przekazać dla przyszłych pokoleń pamięć o bohaterstwie i męczeństwie Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Dlatego też, obok budowy pomnika ofiar ludobójstwa banderowskiego, za pierwszoplanowe zadanie uważamy obecnie pilne powołanie stowarzyszenia – Instytut Kresów Rzeczypospolitej.

Instytut Kresów Rzeczypospolitej powinien być instytucją zaufania publicznego, propagującą rzetelną wiedzę i niezakłamaną myśl historyczną oraz ostoją patriotycznego wychowania przyszłych pokoleń młodych Polaków. Nie rozpoczynamy od zera. Do tej pory środowiska kresowe w całym kraju oraz organizacje i placówki naukowe włożyły wiele trudu w celu zachowania dla potomności prawdziwej historii Kresów Wschodnich, ich kultury, tradycji, dorobku materialnego oraz walki i martyrologii. Jednak osiągnięcia środowisk kresowych i naukowych pozostają niewspółmierne do powszechnych oczekiwań oraz bieżących zadań i potrzeb.

Kresową problematyką historyczną od kilku lat zajmują się różne placówki, ale czynią to w rozproszeniu, w sposób nie skoordynowany. Są wśród nich m.in. Muzeum Niepodległości oraz dwie instytucje związane z Polskim Stronnictwem Ludowym: Zakład Historii Ruchu Ludowego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Instytut Kresów Rzeczypospolitej będzie mógł rozwijać się współpracując z nimi i korzystając z ich dorobku oraz potencjału. We współpracy tych instytucji poszerzą się również i wzbogacą zasoby i możliwości rozwoju naszej placówki. Liczymy na to, że zostanie spożytkowany dotychczasowy całkiem pokaźny dorobek bibliofilów, kolekcjonerów pamiątek, miłośników i znawców problematyki kresowej, którzy w pojedynkę mają ograniczone możliwości, natomiast w ramach Instytutu będą mogli rozwinąć skrzydła.

Drodzy Państwo,

Głównym zadaniem Instytutu, który powołujemy do życia będzie zespolenie wszystkich sił i środków zarówno intelektualnych, jak i materialnych, z włączeniem dotychczasowego dorobku muzealnego, naukowego i publicystycznego utworzonego dwa lata temu Instytutu Kresowego, który decyzją władz miasta stołecznego Warszawy ma być zlikwidowany do 30 kwietnia 2009 r. Ten ostatni aspekt uświadamia nam wszystkim, jak bardzo potrzebna jest ruchowi kresowemu i szerzej naszemu krajowi tego typu nowa placówka naukowo-badawcza. Myślę, że dysponujemy aktualnie wszystkim, co niezbędne, ażeby w wyniku dzisiejszych obrad podjąć decyzję o powołaniu do życia stowarzyszenia Instytut Kresów Rzeczypospolitej. Życzę wszystkim zebranym owocnej dyskusji zakończonej pełnym sukcesem.

Dziękuję za uwagę 25 października 2008 r., Sejm

Skład Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Instytut Kresów Rzeczypospolitej

Brykowski Ryszard, Czerwiński Józef, Dudek Lesław, Engelgard Jan, Gmitruk Janusz, Grabowski Dariusz, Grott Bogumił, Gudalewicz Wacław, Jankiewicz Leszek, Jedynak Barbara, Jeleńkowski Jerzy, Kargol Marian, Karpiński Jan, Kulińska Lucyna, Laszkiewicz Eugeniusz, Maciejewski Marek, Makuch Marek, Marczyński Jacek, Niewiński Jan, Orzechowski Ryszard, Samborski Tadeusz, Stanisławski Teofil, Śmiech Adam, Urgacz Barbara, Zdzikot Tomasz

"Myśl Polska" :Nr 45-46 (9-16.11.2008)