Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
Obywatelstwa dla Węgrów spoza granic

Parlament Węgier znowelizował wczoraj ustawę o obywatelstwie, która umożliwi uzyskiwanie podwójnego obywatelstwa ponad 2 mln Węgrów żyjących za granicą, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. Nowelizacja umożliwi ubieganie się o obywatelstwo tym osobom, które mają węgierskich przodków i mówią po węgiersku. Nowelizację zaproponował centroprawicowy Fidesz.

Nowelizację ustawy o obywatelstwie przyjęto olbrzymią większością 344 głosów. Przeciwko opowiedziało się zaledwie trzech parlamentarzystów, pięciu zaś wstrzymało się od głosu. Przyjęte w ten sposób zapisy pozwalają osobom narodowości węgierskiej ubiegać się o obywatelstwo bez konieczności mieszkania na Węgrzech. Wystarczy, że mówią po węgiersku i udowodnią swoje węgierskie korzenie. Ustawodawstwo to nie daje jednak automatycznego prawa do głosowania ani do korzystania ze świadczeń socjalnych i otrzymywania emerytury na Węgrzech. Nowe zapisy wejdą w życie w styczniu 2011 roku.
Ustawa ta wywołała zaniepokojenie państw sąsiednich, w których mieszka liczna mniejszość węgierska. Największy niepokój widać po stronie słowackiej, gdzie mniejszość ta stanowi około 10 proc. spośród łącznej liczby 5,4 mln mieszkańców. Tuż przed głosowaniem premier tego kraju Robert Fico powiedział, że jeśli Węgry przyjmą to prawo, "Słowacja uzna je za zagrożenie dla bezpieczeństwa". Bratysława zagroziła także, że odbierze obywatelstwo słowackie tym, którzy wystąpią o obywatelstwo węgierskie. Węgrzy znaleźli się w granicach państw ościennych w wyniku traktatu w Trianon z 1920 roku. Państwo węgierskie utraciło wówczas dwie trzecie swojego terytorium. Najwięcej Węgrów - co najmniej milion - mieszka w Rumunii i na Słowacji. Duża liczba Węgrów znajduje się również na Ukrainie, w Serbii, Chorwacji i Austrii.
MBZ, Reuters

za: naszdziennik.pl 28.05.2010

A JAK POSTĄPIĄ POLSKIE WŁADZE ??