Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Strona www dla Polonii

Jeszcze w tym tygodniu projekt ustawy o ustalaniu polskiego pochodzenia oraz o Karcie Polaka trafi do konsultacji międzyresortowych - poinformował nas wczoraj Michał Dworczyk, doradca premiera ds. Polonii i Polaków za granicą. Ponadto została uruchomiona nowa strona internetowa, na której znajdują się projekty ustaw polonijnych przygotowanych przez rząd.
Na początku ubiegłego tygodnia do wszystkich największych organizacji polonijnych na całym świecie rozesłano projekty ustaw polonijnych przygotowane przez Międzyresortowy Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą, działający w kancelarii premiera. Jednak jak poinformował Michał Dworczyk, nie ma jeszcze w tej sprawie informacji zwrotnej. W ciągu najbliższych dni projekty ustaw mają trafić do konsultacji międzyresortowych. Prace nad tymi dokumentami, których efektem ma być przygotowanie ostatecznej wersji projektów, mają potrwać dwa miesiące. W tym celu została uruchomiona specjalna strona internetowa (www.polonia.premier.gov.pl), na której w wersji elektronicznej dostępne są projekty ustaw. - Na tej stronie jest też możliwość wypowiadania się na temat tych ustaw - dodaje Dworczyk.
Projekt ustawy o ustalaniu polskiego pochodzenia oraz Karcie Polaka wprowadza pojęcie "Polaka zagranicznego". Za osobę pochodzenia polskiego uznany może być ten, kto udowodni, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków byli Polakami, deklaruje przynależność do Narodu Polskiego, zna - choćby biernie - język polski i kultywuje polskie tradycje. Decyzję o tym, czy ktoś ma polskie pochodzenie, podejmować będzie prezes Urzędu ds. Repatriacji, Cudzoziemców i Polaków Zagranicznych. W myśl tej ustawy "Polak zagraniczny" będzie miał prawo do uzyskania długoterminowej wizy polskiej i osiedlenia się w Polsce, a z Kartą Polaka, po zdobyciu stałego zamieszkania, będzie mógł m.in. bezpłatnie uczyć się w szkołach.
Na nowej stronie internetowej dla Polonii znajduje się również treść projektu ustawy o obywatelstwie polskim, który znosi zakaz posiadania podwójnego obywatelstwa. W ten sposób uproszczona ma być także procedura odzyskiwania obywatelstwa polskiego utraconego z przyczyn politycznych w okresie PRL. Trzecim projektem ustaw zaproponowanym przez rząd jest nowelizacja ustaw o ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu oraz o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nowela ta ma umożliwić głosowanie korespondencyjne w obwodach utworzonych za granicą oraz wprowadzić odrębny okręg wyborczy dla Polaków zamieszkałych poza granicami naszego kraju.

Magdalena M. Stawarska
"NASZ DZIENNIK" 26.09.2006 r., Nr 225