Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


SERWIS INFORMACYJNY FEDERACJI ORGANIZACJI POLSKICH NA UKRAINIE


1. W dniach 21-24 czerwca 2006 r. we Lwowie i Uniowie k. Lwowa w zabytkowym klasztorze greckokatolickim o.o. Studytów odbyło się I Międzynarodowe Studenckie Seminarium ARKA, współorganizowane przez Federację. Stało się ono przykładem dobrego działania na rzecz poprawy wzajemnych stosunków polsko-ukraińsko-żydowskich.

2. 4 lipca we Lwowie na Wzgórzach Wóleckich odbyły się uroczystości z okazji 65-ej rocznicy mordu na inteligencji polskiej we Lwowie i członków ich rodzin. Rozstrzelano wówczas ponad 40 osób, w tym 25 wybitnych naukowców z zakresu medycyny, kierunków politycznych, prawa i literatury. Podczas uroczystości przy krzyżu upamiętniającym to wydarzenie przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP p. Bożena Opioła – dyrektor Biura Inicjatyw Społecznych, odczytała list prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

3. 15 lipca z okazji 130.rocznicy śmierci wielkiego pisarza A. Fredry we Lwowie i Rudkach k. Lwowa odbyły się uroczystości, w których uczestniczyło społeczeństwo polskie Lwowa oraz liczna delegacja z Przemyśla.

4. 19 sierpnia br. w Czarnym Lesie k. Stanisławowa odbyły się uroczystości z okazji 65-ej rocznicy mordu na inteligencji polskiej. W lesie tym dokonano szeroko zakrojonej akcji eksterminacji polskiej inteligencji Stanisławowa i okolic (zasadniczo przedstawicieli szkolnictwa). Mimo upływu wielu lat, starań i poszukiwań – wciąż nie jest znana dokładna ilość ofiar.Należy nadmienić, że 1400000 przedstawicieli polskiej inteligencji ogółem zapłaciło życiem w latach hitlerowskiej i sowieckiej okupacji Kraju. Na 35 milionów ludności pozostało zaledwie 350 tys. Polaków z wyższym i średnim wykształceniem

5. 20 sierpnia w Zadwórzu k. Lwowa u stóp Mogiły Poległych Bohaterów Polskich Termopil została odprawiona msza polowa i złożone wieńce. Współorganizatorami wystąpiło Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie (prezes Jan Franczuk). Towarzystwo czynnie opiekuje się miejscami pamięci narodowej.Na uroczystość, z okazji 86-ej rocznicy najazdu bolszewickiego na Polskę, jak co roku, przybyły liczne delegacje z różnych stron Polski, w których przeważała młodzież, przedstawiciele Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, mieszkańcy i przedstawiciele administracji lokalnej w Zadwórzu.„...To był rok 1920, kiedy bolszewicka butna armia parła na Zachód pewna swego zwycięstwa. Polacy nie zdążyli się jeszcze nacieszyć wolnością ani otrząsnąć po koszmarze I wojny światowej, gdy do miast i wiosek wlewała się, siejąc przerażenie i spustoszenie, kohorta bolszewickich zagończyków. Nie zabliźniły się jeszcze rany polskich rodzin, gdy nowa wojna zbierała ponownie obfite żniwo, kosząc niby łany dojrzałego zboża Polaków, żołnierzy i cywilów. Tym razem walczyli jednak w szeregach Wojska Polskiego o – zaledwie dwuletni – byt państwowy. Walczyli mężnie i ginęli dzielnie od kul i szabli bolszewickich w Małopolsce, na Polesiu, Mazowszu i Mazurach.”

6. 5 sierpnia br. do Prezydentów Ukrainy i Polski zostało wystosowane w dwóch językach wspólne pismo podpisane przez prezesów Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i Związku Ukraińców w Polsce. Dokument ten dotyczył Domu Polskiego we Lwowie oraz Narodnego Domu w Przemyślu.

7. 2-6 sierpnia br. - XII Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie „Witajcie w domu kresowym” zgromadził 19 polskich zespołów artystycznych z Ukrainy, Litwy i Białorusi. Ta impreza od 12 lat służy rozwojowi kultury, przypomina obrzędowość i dawne zwyczaje, podtrzymuje na duchu tych, którzy tę kulturę zachowali przez lata, gdy usiłowano pojęcie Kresów wymazać z historii. Codzienna, często prowadzona w bardzo trudnych warunkach, praca zespołów, które w wielu środowiskach rosną jak przysłowiowe grzyby po deszczu, warta jest zauważenia i docenienia. Festiwal potrzebny jest także byłym kresowianom, których historia zmusiła do osiedlenia się w powojennych granicach Polski. To przecież ich zasługą jest socjologiczny fenomen, jakim jest znaczenie pojęcia Kresy dla wielu młodych Polaków, którzy nigdy tam nie byli, także dla tych, którzy kresowych korzeni nie mają.

8. 21 sierpnia w Katedrze Lwowskiej odbył się Jubileusz z okazji 80-lecia kardynała M. Jaworskiego. W uznaniu jego zasług Prezydent Ukrainy odznaczył kardynała orderem „Jarosława Mądrego”.

9. 23 sierpnia w Żytomierzu na Wołyńskim Polesiu został otwarty pomnik ku czci ofiar Głodomoru 1932-1933 na Ukrainie, gdzie zginęło wielu Polaków, którzy licznie i kompaktowo zamieszkiwali tereny za Zbruczem od czasów I Rzeczypospolitej. Statystyka nie przedstawia w pełni liczby Polaków - ofiar Głodomoru - stalinowskiej zbrodni przeciw ludzkości.

10. Nakładem lwowskiego wydawnictwa „Kamieniar”, z którym Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie współpracuje od 1992 r., w roku 2006 ukazały się dwujęzyczne (polsko-ukraińskie) wydania: Antologia współczesnej poezji polskiej „Dlatego że są”, Kornel Makuszyński „Przygody Koziołka Matołka” oraz wybór wierszy Beaty Obertyńskiej „Oko świata” - poetki związanej ze Lwowem, a zmarłej w 1980 r. w Londynie.

11. 23-24 września odbędą się obchody 190.rocznicy szkoły ogólnokształcącej nr 10 we Lwowie (dawnej Marii Magdaleny), podczas których odbędą się spotkania absolwentów i uczniów szkoły różnych roczników oraz uroczysta akademia. Zostaną ogłoszone wyniki konkursu poetyckiego i prozatorskiego.

12. Zgodnie z planem Rada Narodowościowych Towarzystw Ukrainy i Państwowy Komitet d/s Narodowości i Migracji organizowali w dn. 28-30 sierpnia br. w Kijowie naukową konferencję „15 lat niezależności Ukrainy a mniejszości narodowe”. Równocześnie w tych dniach odbędzie się konferencja prezesów stowarzyszeń narodowościowych pt.„Potrzeby stowarzyszeń narodowościowych w związku z nową sytuacją polityczną na Ukrainie”.

13. W dn.21.08.-4.09. w Krzemieńcu odbyły się międzynarodowe Spotkania ukraińsko-polskie „Dialog dwóch kultur” (VIII plener malarski i warsztaty kulturowe „Z biegiem Ikwy”, III spotkania literackie, I spotkanie muzeów literackich), sesja naukowa „Muzea literackie w Polsce i na Ukrainie – możliwości i perspektywy współpracy”; „Dzień Juliusza Słowackiego”, sesja naukowa „Dialog dwóch kultur” (prezentacja książki „Juliusz Słowacki. Srebrny mit Ukrainy”). Imprezom towarzyszy „Święto ulicy Słowackiego” (kiermasz malarstwa, pamiątek i wyrobów ludowych, pokaz kompozycji kwiatowych, występy artystów i zespołów folklorystycznych).

14. 1.09.-10.09. odbywa się wielokulturowy III Festiwal „Galicja”, który swoim zasięgiem obejmie 10 miast w Polsce i Ukrainie. Jak zaznacza Fundacja „Dziedzictwo”, organizator Festiwalu, wielokulturowy Festiwal „Galicja” to wydźwięk tęsknoty do przeszłości, do ludzi, którzy tworzyli kulturę dnia codziennego, do narodów zamieszkujących na przestrzeni wieków tę ziemię. Idea budowania więzi kulturowych w dobie jednoczącej się Europy została niezwykle ciepło przyjęta przez artystów wielu krajów. Swój udział w Festiwalu zadeklarowali twórcy z Austrii, Czech, Izraela, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Celem Festiwalu jest inspiracja i kształtowanie zainteresowania kulturą mniejszości narodowych. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, zaktywizować współpracę przygranicznych ośrodków kultury, uwypuklić międzynarodowe znaczenie regionu podkarpackiego. Wystawy malarstwa i sztuki, koncerty muzyczne, występy teatralne, pokazy filmów, wykłady i odczyty, prezentacje rękodzieła artystycznego, kuchni – oto niektóre z dziedzin kulturalnych, w których każdy znajdzie interesujący go temat. Rozwijanie i wspieranie kultury regionalnej, kształtowanie postaw tolerancji w stosunkach międzyludzkich jest podstawowym celem jednoczącej się Europy. Festiwal został objęty Patronatem Honorowym przez Małżonki Prezydentów Polski i Ukrainy: Pani Marię Kaczyńską i Pani Katerynę Juszczenko.

15. W dn. 16-17 września 2006 r. w Przemyślu na Zamku Kazimierzowskim odbędzie się Młodzieżowy Międzynarodowy Festiwal Kresowej Pieśni Patriotycznej z udziałem zespołów, chórów, solistów, reprezentujących organizacje polskie z Białorusi, Czech, Litwy i Ukrainy.

Emilia Chmielowa i Teresa Dutkiewicz