Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Posumowanie 2011 roku przez Polaków z Podola i Polesia
3 stycznia 2012

Krótkie podsumowanie tego, czym żyli i oddychali Polacy z Kresów Południowo-Wschodnich na terytorium od Kamieńca do Żytomierza.

Oprócz tradycyjnych imprez, związanych ze świętami patriotycznymi i religijnymi, gościliśmy Międzynarodowe Dni Polonii z udziałem marszałka Senatu RP Borusewicza, posłów i senatorów RP, a także licznych przedstawicieli światowej Polonii. Dni Polonii odbywały się w Winnicy i Berdyczowie, finałowym akordem świętowania stało się otwarcie ulicy Lecha Kaczyńskiego w Chmielnickim.

Niektóre imprezy organizował Konsulat RP w Winnicy, inne – miejscowe organizacje polonijne. Warto podziękować pracownikom polskiej placówki dyplomatycznej za Dni Polskiego Kina, Dni Mazowsza, opłatek wigilijny, koncert zespołu „Mazowsze” oraz braci Golców, Dni Papieskie w Chmielniku, konferencje na temat stosunków polsko-ukraińskich, przekazanie polskich lektur ukraińskim bibliotekom, a także lokalne wsparcie miejscowych organizacji polonijnych, zespołów artystycznych oraz polskich szkół.

Polonijne organizacje i stowarzyszenia na Podolu i Polesiu, skupiające osoby pochodzenia polskiego, były też bardzo aktywne w roku 2011. Warto wspomnieć o Żytomierskim, Winnickim oraz Chmielnickim ZPU, zespole „Podolski kwiat” z Koziatynia, „Świetlicy Polskiej” i Szkółce Sobotnio-Niedzielnej Jana Glinczewskiego, organizacjach ze Sławuty, Chmielnika, Kamieńca-Podolskiego, Berdyczowa i innych miejscowości winnickiego okręgu konsularnego. I tak na zaproszenie Zytomierskiego Obwodowego ZPU w obwodowym mieście Żytomierszczyzny goscił zespół „Śląsk” przy wsparciu Senatu RP i Marszałka woj. śląskiego Adama Matusiewicza.

Nasze strony w mijającym roku znów odwiedził Rajd Katyński, zadziwiając Ukraińców dużą ilością panów w skórze na motorach, którzy, nie zważając na groźny widok, mieli bardzo otwarte serca i swoją obecnością świadczyli o tym, że nie można zapominać o ludobójstwie w Katyniu, Żytomierzu i Bykowni, zostawili po sobie tablice i pomniki w miejscach, gdzie mieszkali znani Polacy.

Nie można zapomnieć o corocznym Festiwalu Kultury Polskiej, zbierającym zespoły artystyczne z obwodów Żytomierskiego, winnickiego oraz chmielnickiego. Młodzi artyści przedstawili swoje zdolności artystyczne, zapoznali się z kolegami z innych miejscowości.

Winnicki konsulat zwiększył prawie dwukrotnie ilość wydanych wiz, dużo osób otrzymało Kartę Polaka, otwierającą pod wieloma względami drzwi do Polski.

Oprócz radosnych i przyjemnych chwil przeżywaliśmy także chwile smutku. W strasznym wypadku zginęła Halina Brylant – prezes polonijnej organizacji z Chmielnika, obchodziliśmy pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej…

Życie toczy się dalej, nie wiemy, co nam przyniesie rok 2011, ale wiemy na pewno, że to będzie kolejny rok szerzenia polskiej kultury i tradycji na Podolu i Polesiu.

Źródło: Wizyt.net