Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Budujmy pojednanie na prawdzie

Rozmowa z dr. Zdzisławem Koniecznym, autorem jedynej polskiej monografii krwawych wydarzeń w Pawłokomie.


Pawłokoma w oczach naszych wschodnich sąsiadów urosła do rangi symbolu martyrologii narodu ukraińskiego. Czy słusznie?


- Nie byłoby Pawłokomy, a więc nie byłoby symbolu martyrologii, gdyby nie zgubna ideologia ukraińskiego nacjonalizmu, współpracy z Niemcami, dokonywania rzezi Polaków na kresach i terenach obecnej Polski, nie oszczędzając kobiet i dzieci, wzywania do usunięcia Polaków za San. W Pawłokomie zginęło więcej Ukraińców jak Polaków. To prawda. Ale wiele polskich "Pawłokom” jest na Kresach i w obecnej Polsce, gdzie wymordowano dziesiątki tysięcy Polaków. To także symbole - ale martyrologii narodu polskiego pomijane w literaturze ukraińskiej.

- Na pomniku w Pawłokomie widnieje lista 366 ofiar, a nie 150. Dlaczego?
- Ponieważ Ukraińcy dołączyli do nich nazwiska osób, które zginęły przed i po 3 marca 1945 r. poza Pawłokomą. Tych, którzy nie zamieszkiwali jej wtedy i nie wiadomo w jakich okolicznościach zmarli lub zginęli. Wyolbrzymianie liczby ofiar nie służy prawdzie i nie wpływa na poprawę stosunków między obu narodami.

- Czy pomnik w Pawłokomie to dobre miejsce pojednania obu narodów?
- Myślę, że tak, o ile oddawałby prawdę. Trudna przeszłość nie powinna wpływać na obecne stosunki współpracy nie tylko między państwami, ale również naszymi narodami.

Rozmawiał ANTONI ADAMSKI 2006-03-01


Zdzisław Konieczny, "Był taki czas. U źródeł akcji odwetowej w Pawłokomie, Przemyśl 2005”. Książka jest do nabycia w Archiwum Państwowym w Przemyślu, ul. Lelewela 4, tel. (016) 670 - 35 - 38.


1 - 3 marca mija rocznica tragedii w Pawłokomie. Według nieoficjalnych informacji na początku maja do Pawłokomy mają przyjechać prezydenci: Lech Kaczyński i Aleksander Juszczenko. Przed pomnikiem na cmentarzu ukraińskim ma dojść do aktu pojednania narodów Polski i Ukrainy.

Żródło: www.ukraine-poland.com