Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Dewastacja cmentarza

Porozbijane epitafia i zabytkowe nagrobne rzeźby - to efekt wandalizmu, jakiego dopuścili się nieznani sprawcy na polskim cmentarzu w Drohobyczu na Ukrainie.

Sprawcy zniszczyli 40 nagrobków, w tym krzyż na grobowcu przedwojennego prezydenta Lwowa Rajmunda Jarosza oraz ponadstuletnie tablice, m.in. z grobowca Niewiadomskich. Zbulwersowani tym faktem są polscy mieszkańcy Drohobycza. Choć na razie trudno oszacować wartość zniszczeń, chcą odnowić nagrobki. Wandali poszukuje policja i Urząd Bezpieczeństwa Ukrainy. O zdarzeniu został powiadomiony polski konsulat we Lwowie oraz władze Drohobycza, wszczęto w tej sprawie śledztwo.

MaK

"NASZ DZIENNIK" ; 15 stycznia 2007 r., Nr 12