Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Obchody 65. rocznicy zagłady wsi Ludwikówka

6 września 2009 roku w miejscowości Bursztyn (pod Iwano-Frankiwskiem) odbyła się uroczystość związana z 65. rocznicą zagłady wsi Ludwikówka.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zuzanna Tupaj, była mieszkanka Ludwikówki - naoczny świadek zagłady wsi (obecnie mieszka w Leżajsku), dzieci ocalałych mieszkańców, przybyli z Leżajska, Wanda Ridosz - prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku. Konsulat Generalny RP we Lwowie reprezentował wicekonsul Bartosz Szeliga. Wieś Ludwikówka położona była ok. 3 km od miasta Bursztyn. Jak wiadomo ze źródeł archiwalnych, jeszcze w latach wojennych liczyła ona ponad 300 numerów; pani Z. Tupaj potwierdziła, że w przeddzień zagłady we wsi mieszkało ok. 1000 osób.

W nocy z 16 na 17 lutego 1944 r. na Ludwikówkę napadły oddziały UPA, mordując jej mieszkańców i paląc domostwa. Tej nocy wieś przestała istnieć. Dziś jedynym śladem wsi jest stary cmentarz. Zachowało się na nim kilkanaście kamiennych nagrobków z dobrze widocznymi napisami w języku polskim. Na cmentarzu wyraźnie zarysowane są także kontury trzech zbiorowych mogił, w których, wg słów miejscowej ludności, pochowano ofiary mordu. Na tym właśnie cmentarzu został ustawiony metalowy krzyż upamiętniający tragiczne wydarzenia z lutego 1944 r. Na krzyżu umieszczono tablicę z napisami w języku polskim i ukraińskim:
"Pamięci spoczywających na tym cmentarzu oraz mieszkańcom Ludwikówki, którzy w nocy z 16 na 17 lutego 1944 roku tragicznie zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Spalona wieś przestała istnieć. Rodacy. A.D. 2009".

Krzyż wykonano i zamontowano dzięki środkom przyznanym przez KG RP we Lwowie. Fundatorem tablicy był Mikołaj Łuczyński. Ze środków przekazach przez Zuzannę Tupaj oraz rodziny ofiar (mieszkańcy Leżajska) wykonano prace porządkowe na terenie cmentarza.

Uroczystość obchodów 65. rocznicy zagłady wsi rozpoczęła msza w intencji ofiar. Przewodniczył jej proboszcz parafii pw. Św. Trójcy w Bursztynie, ks. Andrzej Lalik. Po mszy o głos poproszony został wicekonsul Bartosz Szeliga. W swoim wystąpieniu wicekonsul, przypomniał o obchodzonych w tym roku, bolesnych dla narodu polskiego, rocznicach. Wyraził nadzieję, że pamięć o tragicznych zdarzeniach pozwoli nie dopuścić do podobnych nieszczęść w przyszłości.

Następnie głos zabrała pani Zuzanna Tupaj, która dała świadectwo tragicznych wydarzeń nocy z 16 na 17 lutego 1944 roku. Ze wzruszeniem, stojąc przed ołtarzem, przy którym ją chrzczono, opowiadała o ocaleniu swojej rodziny i śmierci sąsiadów.

Po zakończeniu uroczystości w kościele parafialnym w Bursztynie uczestnicy przejechali na cmentarz do nieistniejącej już wsi Ludwikówka, gdzie złożono wieńce oraz zapalono znicze. Ks. A. Lalik poświęcił krzyż, a także odprawił nabożeństwo symbolicznego pochówku ofiar.

Wzruszającym momentem była ponowna relacja pani Z. Tupaj o ucieczce jej rodziny. Tym razem miała możliwość wskazania drogi ucieczki i miejsca schronienia. Następnie opowiadała o tym, jak wyglądała wieś, życie na niej, pokazała, w którym miejscu znajdował się jej dom.

W uroczystościach, poza miejscowymi Polakami, nie uczestniczył żaden przedstawiciel władz miejscowych ani ukraińskich organizacji.

W uroczystości wzięło udział około 400 osób.

Ukraina - Konsulat Generalny RP we Lwowie