Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Kresowiacy nie chcą Grzegorza Motyki w radzie IPN

Środowiska kresowe protestują przeciw kandydaturze do rady IPN historyka dr hab. Grzegorza Motyki, który ich zdaniem fałszywie przedstawia historię stosunków polsko-ukraińskich.

List w tej sprawie, do marszałka Senatu, prezydenta i parlamentarzystów RP wystosował m.in. Kresowy Ruch Patriotyczny, wspierany przez sześć innych podmiotów.

Treść listu:


Warszawa 2 luty 2011 r.

Kresowy Ruch Patriotyczny
ul. Wejnerta 21/23 Lok. 12
02-619 Warszawa

Szanowny Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!

W związku z przygotowaniami do powołania władz Instytutu Pamięci Narodowej, do których kandyduje m in. Grzegorz Motyka, Kresowy Ruch Patriotyczny pragnie w tej kwestii przedłożyć swe stanowisko.

Grzegorz Motyka były pracownik IPN jest autorem powszechnie krytykowanych Tek Edukacyjnych IPN „Stosunki polsko – ukraińskie w latach 1939 – 1947”. Materiały zawarte w Tekach Edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli, są tendencyjne, obarczone dużą ilością błędów i przeinaczeń fałszujących historię.

Warto przypomnieć, że Grzegorz Motyka za rozmijanie się z prawdą, liczne błędy i przeinaczenia został „wyróżniony” przez londyński „Głos Emigracji” nagrodą „Oślich Uszu”.

Ponadto, powszechnie znany ukraiński patriota i ceniony uczony dr hab. Wiktor Poliszczuk, który jako jedyny w skali świata dokonał głębokiej analizy ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, bardzo krytycznie ocenił działalność Grzegorza Motyki. Dyskwalifikował go, jako pracownika nauki za nieuczciwość, ignorancję i cynizm oraz polityczne traktowanie tematów historycznych.

Przytoczone wyżej opinie dowodzą, że człowiek o tak negatywnych przymiotach nie powinien pełnić żadnej funkcji w Instytucie Pamięci Narodowej.


Przewodniczący Kresowego Ruchu Patriotycznego Jan Niewiński

k/o:

1. Pp. Senatorowie

2. Prezydent RP

3. Marszałek Sejmu

4. Media

Niniejszy protest popierają :
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Prezes dr Tadeusz Samborski
Stowarzyszenie Instytut Kresów Rzeczypospolitej – Sekretarz prof. zw. dr hab. Leszek Jankiewicz
Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego – Przewodniczący Stefan Przywóski
Kapituła Orderu „Polonia Mater Nostra Est” – Kanclerz Kapituły dr Janusz Dobrosz
Klub Inteligencji Polskiej – Prezes doc. dr Rudolf Jaworek
Światowy Związek AK Okręg Wołyński – Prezes Tadeusz Wolak

za: kresy.pl