Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


OUN podnosi głowę

Przyznania uprawnień kombatanckich i rehabilitacji OUN-UPA, która odpowiada za wymordowanie tysięcy Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej domagali się uczestnicy XVII Wielkiego Zbiru (Zjazdu) Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Wczoraj w stolicy Ukrainy zakończyli dwudniowe obrady, w których uczestniczyli przedstawiciele władz tego kraju, w tym prezydent Wiktor Juszczenko.


Prócz prezydenta Wiktora Juszczenki w zjeździe wzięło udział 175 z 232 delegatów ze wszystkich regionów kraju, a także 40 przedstawicieli emigracji ukraińskiej z Kanady, USA, Niemiec i Francji, przedstawiciele ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego i kijowskiego patriarchatu ukraińskiej Cerkwi prawosławnej.
Delegaci zastanawiali się, jak wymusić na parlamencie ukraińskim i powstającym rządzie przyznanie członkom UPA statusu weteranów wojny i uznanie OUN-UPA za stronę wojującą przeciwko Niemcom hitlerowskim w II wojnie światowej. Na takie nawoływania apologetów zbrodniczej OUN-UPA zareagował negatywnie tylko nowy premier Ukrainy Wiktor Janukowycz. - To bardzo bolesna kwestia dla naszego społeczeństwa. Uważamy, że nie wolno przepisywać historii, bo świadkowie i uczestnicy tych zdarzeń dokonali już oceny tego okresu - stwierdził Janukowycz.
Ta wypowiedź ukraińskiego premiera może oznaczać, że - przynajmniej w najbliższym czasie - nie będzie historycznego rewanżu w postaci nobilitacji członków organizacji, która odpowiada za wymordowanie tysięcy Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich. Zablokowania zapędów członków OUN nie można oczekiwać po prezydencie Juszczence, który wraz z ministrem spraw zagranicznych Borysem Tarasiukiem i przywódcą partii Sobor - Anatolijem Matwijenką gorąco witał w sobotę uczestników zjazdu.
Na początku pracy zjazdu delegaci przyjęli deklarację, w której potwierdzono niezmienność kursu i ideologii OUN, która nadal jest oparta na tezach Dmytra Doncowa.
Nacjonaliści ukraińscy zamierzają przystąpić do tworzenia jednego ruchu OUN w całym kraju. We wszystkich regionach Ukrainy mają powstawać młodzieżowe organizacje ukraińskich nacjonalistów. OUN deklaruje też wszystkimi dostępnymi środkami obronę interesów Ukrainy. W przyjętej deklaracji za największe zagrożenie dla kraju uznano stacjonowanie rosyjskiej czarnomorskiej marynarki na Krymie. To, zdaniem OUN, zagraża terytorialnej jedności państwa ukraińskiego.
Podczas zjazdu przyjęto też szereg rezolucji, w tym "O potępieniu zbrodni Komunistycznej Partii Ukrainy i Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego oraz ocenie skutków komunistycznego i totalitarnego reżimu na Ukrainie".
Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów

Nasz Dziennik" 14-15.08.2006 r. (Nr 188)