Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Obradował Zarząd Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie

Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie wraz z dyrekcją polskiej szkoły Nr 3 w Mościskach zrealizowało 20 października br. kolejne posiedzenie Zarządu ZNPnU połączone wraz z Seminarium dyrektorów szkół polskich woj. lwowskiego i chmielnickiego.

Na zaproszenie organizatorów zawitały do pięknej, nowej szkoły przedstawicielki Kuratorium Oświaty w Mościskach, Beata Dobosz – Konsul RP we Lwowie, Krystyna Gąsowska, dyrektor Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Krakowie, Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Teresa Dutkiewicz, redaktor naczelny Biuletynu FOPnU.


Podczas seminarium hospitowano lekcje z różnych przedmiotów w różnych klasach. W podsumowaniu, mówiąc o wizytowanych lekcjach, podkreślony został wysoki poziom umiejętności pedagogicznych młodych nauczycieli, którzy po studiach w Polsce w większości wrócili do swoich domów i zasilili grono polskiej inteligencji na Ukrainie.

Teresa Teterycz, dyrektor szkoły, w swym wystąpieniu podziękowała Senatowi RP i Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za piękny dar – szkołę, w której od dwóch lat uczą się Polacy i dzieci polskiego pochodzenia. Mówiąc o pięknie wyposażonych gabinetach - komputerowym, języka polskiego i języka ukraińskiego z żalem zaznaczyła, że brak narazie wyposażenia w gabinetach fizycznym i chemicznym.

Powiedziała również o osiągnięciach uczniów w Olimpiadach tematycznych na Ukrainie i w Polsce, o udanych występach chóru „Mościskie słowiki” i zespołu tanecznego w różnych miejscowościach i z różnych okazji na Ukrainie i w Polsce. Obecni mieli okazję zapoznać się z programem słowno-muzycznym pt. „Śladami Ojca Świętego Jana Pawła II”, który był potwierdzeniem umiejętności artystycznych uczniów szkoły.

Mówiono o ulepszeniu szaty graficznej czasopisma dla nauczycieli „Głos Nauczyciela” wydawanym w Drohobyczu i nieodpłatnie rozsyłanym do wszystkich szkół i ośrodków nauczania języka polskiego na Ukrainie.

Podczas posiedzenia Zarządu ZNPnU kluczowym problemem była perspektywa stworzenia i możliwości funkcjonowania Centrum Metodycznego Nauczycieli Języka Polskiego w Drohobyczu. O stanie prac remontowych budynku, który w najbliższej przyszłości mógłby tą funkcję pełnić mówił Adam Chłopek, dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Drohobyczu. Niestety, brak pieniędzy hamuje prace.

Zastanawiano się nad koncepcją funkcjonowania tej placówki, która umożliwiłaby rozwój szkół ogólnokształcących polskiej mniejszości narodowej, szkół sobotnio-niedzielnych, wydawanie podręczników w języku polskim, zabezpieczających potrzeby wszystkich placówek nauczania itp. Postanowiono nad tym popracować. Jednogłośnie podtrzymano myśl Julii Sierkowej, prezes ZNPnU, iż posiedzenia połączone z seminarium są wielce korzystne dla wszystkich i godne kontynuacji.

xxx

Na IV Salonie Książki Polonijnej „Wilno 2005” w Wilnie w dniu 5 listopada br., Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie została przyznana: I Nagroda za Wspieranie Polskich Autorów i Propagowanie Języka Polskiego na Ukrainie (piękny puchar) wraz z Dyplomem podpisanym przez Prezesa APAJTE Agatę Kalinowską-Bouvy i Członka Zarządu APAJTE Artura Rencza (Francja) i dyrektora DKP w Wilnie Artura Ludkowskiego.


Emilia Chmielowa Żródło: Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie (Ukraina) 2005-11-22