Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Kto straci, a kto zyska,jeżeli Rada Najwyższa Ukrainy
podejmie Uchwałę rehabilitującą UPA    W redakcji naszej witryny zastanawialiśmy się nad tym problemem.
    Zainteresowana nim jest Rosja, Polska, oraz ukraińscy zwolennicy tej Uchwały (z prawicy) i jej przeciwnicy (z lewicy). Jest jeszcze niezdecydowana „milcząca większość” bardzo liczna na Ukrainie. Ta większość wie o „bohaterach z UPA” walczących samotnie z Armią Czerwoną i NKWD o Niepodległą Ukrainę. Ale też wie coś o zbrodniach UPA w stosunku do Polaków, ogłoszonych przez Polskę w 2003 roku. Jednak Polska milczy, nie zabiera głosu. Czyżby więc nie miała nic przeciwko rehabilitacji UPA?

    Rozpatrzymy teraz ewentualność pierwszą: Najwyższa Rada Ukrainy nadaje UPA status organizacji kombatanckiej. W ten sposób ta formacja staje się bohaterem narodowym Ukrainy.
    Dla Rosji jest to decyzja bardzo niepomyślna, a nawet oburzająca. Ukraina z największego wroga Rosji z powojennych lat, robi bohaterów narodowych. Ale Rosja wie równocześnie, że akt ten oddala Ukrainę od Polski, która nie zapomniała o swoich prawie 100 tysiącach zamordowanych. Rosja wie też, że ten akt oddala Ukrainę od struktur europejskich. Unia nie przyjmie do siebie państwa, które nie potępia ludobójstwa i ludobójców..
    Polska jest ciężko zawiedziona. Od lat podkreślała, że nie obwinia Ukraińców obecnych pokoleń o tą zbrodnię, którą dokonali przed laty oszalali nacjonaliści, nikogo się nie pytając o zdanie. Polacy liczyli tylko na potępienie zbrodni i zbrodniarzy. Wówczas ostatnia przeszkoda na drodze do zbliżenia obu krajów by zniknęła. Polacy też wiedzą o możliwości zamknięcia tą drogą wejścia Ukrainie do Europy. Musiałaby ona odwołać tą Uchwałę, ale czy to będzie możliwe?
    Ukraińscy zwolennicy Uchwały będą zadowoleni. Ich bohaterowie zostaną wynagrodzeni. Czy martwić się będą powstałymi nowymi trudnościami integracyjnymi – nie wiemy.
    Ukraińscy przeciwnicy Uchwały będą protestować. Powstałe nowe przeszkody do Europy, będą dla nich „jakąś pociechą”, bo od dawna są negatywnie nastawieni do Europejskiej Wspólnoty.

    Teraz wariant drugi: Najwyższa Rada Ukrainy odrzuca wniosek o rehabilitację UPA.
    Dla Rosji jest to decyzja po jej myśli a szanse Ukrainy na wejście do Europy nie poprawią się, ani nie pogorszą.
    Polska i Polacy są w pełni usatysfakcjonowani. Będą tylko dalej działać w kierunku nakłonienia Ukrainy i Ukraińców, aby zniosły tą ostatnią przeszkodę na drodze zbliżenia całkowitego naszych krajów i potępiły zbrodnię i jej wykonawców. To potępienie powiększyłoby szanse Ukrainy w staraniach o integrację.
    Zwolennicy Uchwały na Ukrainie będą zawiedzeni i będą prawdopodobnie protestować. Nie wiemy czy uznają fakt nie pogorszenia szans integracyjnych kraju za korzystny.
    Przeciwnicy Uchwały na Ukrainie będą zadowoleni i także z zadowoleniem przyjmą do wiadomości fakt poprawienia obrazu Ukrainy w oczach Europejczyków z powodu takiej decyzji ich Parlamentu.

    Ta nasza analiza skutków decyzji podejmowanych przez Radę Najwyższą, jest analizą niepełną i powierzchowną. Nie przeprowadzali jej znawcy różnorodnych prądów działających na Ukrainie i w Rosji, (a także działających w Polsce). Jest próbą przedstawienia ukraińskim internautom polskiego widzenia tych spraw. Nie sądzimy, aby w innych źródłach można było odnaleźć takie spojrzenie.
    Jakie teraz można wyciągnąć wnioski z tej analizy:
    Jest oczywiste, że dla demokratycznej Ukrainy odrzucenie propozycji rehabilitowania UPA jest ze wszech miar korzystniejsze. Zadawala Rosję i Polskę, a co ważniejsze nie czyni nic co by psuło obraz Ukrainy w oczach Europy, a przeciwnie ten obraz poprawia. Ukraina po raz pierwszy głosem Swojej Najwyższej Rady mówi: zbrodnia nie pozwala na status bohatera narodowego.
    Natomiast będzie się dalej toczyć dyskusja na Ukrainie, jak wynagrodzić upowców walczących o wolność po wojnie i jak równocześnie potępić upowców mających na rękach krew prawie 100 tysięcy cywilnych Polaków.