Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Wieści z Ukrainy

Z Ukrainy dochodzą do nas ostatnio niepokojące wieści o podejmowanych zabiegach w sprawie rehabilitacji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Oto niektóre wiadomości w tej sprawie opublikowane na stronie internetowej "UPA tak!"

6 września 2005 roku w Parlamencie Ukrainy odbyło się głosowanie dotyczące włączenia do porządku obrad sprawy uznania Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) stroną walczącą w drugiej wojnie światowej, co oznacza rehabilitację OUN i UPA. Głosowało 110 parlamentarzystów, w tym za włączeniem do porządku obrad poszczególne frakcje głosowały następująco:

- Nasza Ukraina - 70 głosów
- Ukraińska Partia Narodowa - 23
- Blok Tymoszenko - 8
- Niezrzeszeni - 4
- Regiony Ukrainy - 2
- Jedyna Ukraina - 2
- Narodowa Partia (Łytwyna) - 1
Komuniści, socjaliści, "Demokratyczna Ukraina", Partia Przemysłowców, "Demokratyczne Inicjatywy" - zero głosów.

Jednocześnie Komitet Praw Człowieka na Ukrainie rekomendował Radzie Parlamentu przeprowadzenie parlamentarnej dyskusji w sprawie OUN-UPA w styczniu 2006 roku.

x x x


Ukraińska Partia Narodowa prowadzi na Ukrainie akcję zbierania podpisów dla poparcia projektu ustawy dotyczącej uznania UPA uczestnikiem narodowo-wyzwoleńczych zmagań narodu ukraińskiego. Zebrano już pierwszy milion podpisów, a najwięcej w obwodach: lwowskim, tarnopolskim, iwanofrankowskim i rówieńskim. W obwodzie rówieńskim zebrano 60 tysięcy podpisów, a w samym Równem - 9 tysięcy.

x x x


Na sesji 12 sierpnia 2005 roku Wołyńska Rada Obwodowa uznała UPA stroną walczącą w drugiej wojnie światowej, a jej weteranów - walczących o wolność i niepodległość Ukrainy na terytorium Obwodu. Jednocześnie 55 głosami na 70 obecnych radnych Wołyńskiej Rady Obwodowej poparto decyzję "O status weteranów UPA gwarantujący im socjalną ochronę na terytorium Obwodu Wołyńskiego".